[tw-videojs]bạn cho tôi số của bạn. Tôi nói với tất cả mọi người. Nếu ai đó nói điều gì đó, tôi sẽ nói với bạn. Sau khi nghe anh ta nói, tôi đã cho anh ta số của tôi. Ba ngày sau, tôi nhận được một cuộc gọi nói rằng Sahib đã ở đó… anh ấy cần một người nấu ăn. bạn đến gặp anh ấy Tôi rất vui khi nghe điều này và đã đến đó. Tôi đã gặp cùng một người bảo vệ ở thuộc địa và nói – Ngài Naveen đang ở trong tòa nhà số 10. Đến căn hộ của anh ấy và gặp anh ấy. Tôi đã đến những tòa nhà Sahib đó một cách thích thú. Tôi đến phòng của Naveen Zee và bấm chuông.