[tw-videojs]Đã khoảng 15-20 phút kể từ khi tôi đụ vào mông mình. Tôi gặp Vipin và hỏi một cách sốt ruột và lịch sự – Vipin Baiya, tôi có nên mang theo sách không? Anh ta ấn tinh dịch vào hậu môn của tôi và nói rằng đủ rồi. Hãy nhớ những thỏa thuận đã thực hiện giữa chúng tôi. Đây là kết thúc đầu tiên của câu chuyện Katsu Nakadai của tôi. Tôi không có con cặc vào mông nên mông của tôi không bị giết gì cả. Mặc dù cơ thể tôi tỏa ra mùi lạ từ nước bọt, tinh dịch và mồ hôi, tôi vẫn chạy về nhà với tốc độ gấp đôi. Có một cảm giác hài lòng về quyết tâm của tôi và chiến thắng của sự kiềm chế của tôi.