[tw-videojs]Trong thời gian này, tôi nhận thấy rằng khi người Ai Cập đang rút con cặc của anh ta ra, thì vợ tôi cũng bắt đầu nâng âm hộ của mình với con cặc của anh ta. Khi người Ai Cập đặt con cặc của mình vào trong máng, vợ của anh ta sẽ đẩy cái máng từ bên dưới và nuốt con cặc vào bên trong. Bây giờ âm hộ của vợ tôi phù hợp với một con cặc Ai Cập. Trong mười lăm phút xung đột bạo lực trên giường, người thợ máy tăng tốc và sục xuống gốc âm hộ của vợ tôi với một tiếng gầm lớn. Vợ tôi cũng đánh lần thứ ba sau khi đánh cô ấy.