Tag: IPX-602

Nữ giáo viên mà mọi học sinh đều mong ước là đây

bạn cho tôi số của bạn. Tôi nói với tất cả mọi người. Nếu ai đó nói điều gì đó, tôi sẽ nói với bạn. Sau khi nghe anh ta nói, tôi đã cho anh ta số của tôi. Ba ngày sau, tôi nhận được một cuộc gọi nói rằng Sahib đã ở đó...