[tw-videojs]Anh ấy lúc đầu do dự một chút, nhưng sau đó đồng ý. Anh mời chị dâu ngồi vào chỗ của tôi. Sau đó anh ta rời đi. Ngay khi anh ấy rời đi, chị dâu tôi đã nói lời cảm ơn với tôi. Sau đó cả hai chúng tôi bắt đầu nói chuyện. Mắt tôi lại rơi vào khe ngực của chị dâu tôi. Có lẽ anh ấy biết thị lực của tôi kém nên đã sửa sai. Sau đó chúng tôi tiếp tục nói chuyện bình thường. Palu của chị dâu lại di chuyển. Sự chú ý của tôi vẫn ở đó một lần nữa. Lần này, chị dâu vừa nói vừa vuốt mông — anh nghĩ sao? Bạn chắc hẳn cũng đã nhìn thấy bạn gái của bạn. Tất cả phụ nữ đều giống nhau.