Tag: Azuki

Người bố không thể kiềm chế trước con gái mới lớn

Anh ấy lúc đầu do dự một chút, nhưng sau đó đồng ý. Anh mời chị dâu ngồi vào chỗ của tôi. Sau đó anh ta rời đi. Ngay khi anh ấy rời đi, chị dâu tôi đã nói lời cảm ơn với tôi. Sau đó cả hai chúng tôi bắt đầu nói chuyện...