[tw-videojs]Sau đó, anh ấy hỏi – bạn có thích nó không? Tôi lắc đầu vâng. Sau đó anh ấy uống nước từ chai của tôi và rời đi. Tôi cũng tắm rửa rồi đi ngủ. Kể từ ngày đó, mọi thứ giữa Vikram và tôi đều cởi mở. Hầu như đêm nào tôi cũng bú cặc anh ấy bằng bình nước trong phòng và sau đó chúng tôi sẽ hôn nhau sau khi mọi người đã ngủ. Anh ấy đã nói với tôi rất nhiều lần để giết chết tôi ngày hôm nay. Nhưng tôi đã từng ngăn cản anh ấy nói rằng tôi không bao giờ giết mông tôi, con cặc của bạn là béo. Tôi sẽ đau khổ. Nếu âm thanh được tạo ra vì đau đớn, thì cả hai chúng ta đều bị bắt. Anh cũng sợ mất việc nên không nài nỉ.