[tw-videojs]Bây giờ thì con cặc của tôi bắt đầu thâm nhập vào âm hộ của cô ấy và cô ấy đã bắt đầu lên. Tôi thực sự thích thú khi đút miếng trầu vào âm hộ nóng hổi của anh ấy. Tôi đã không dừng lại. Cả con cặc như được tống vào trong âm hộ cùng một lúc. Nhưng tôi có thể bị ngất, vì vậy tôi tiến hành một cách thận trọng. Khi con cặc của tôi vào được một inch, cô ấy bắt đầu đẩy tôi ra sau. Con cặc được từ bên dưới đút vào âm hộ một cách từ từ. Con cặc của tôi bắt đầu mở âm hộ còn trinh của cô ấy. Trong thời gian đó, tôi cũng bị run nhẹ.