[tw-videojs]Rani nói – chúng ta có thể gặp nhau hôm nay không? Tôi tự nghĩ rằng điều này đã được chấp nhận ngay lập tức. Sau đó tôi nói – bạn có muốn gặp hôm nay không? Rani nói – Hôm nay không có ai ở nhà và ở một mình tôi thấy buồn chán nên tôi nghĩ sẽ gọi cho bạn, tôi nói – OK, bạn có thể gửi cho tôi địa chỉ của bạn được không, tôi sẽ đến sau một giờ. Anh ấy đã gửi cho tôi địa chỉ của anh ấy. Sau khi nói với Ngài một số công việc quan trọng, tôi nhanh chóng bắt một chiếc taxi và đến địa chỉ mà Ngài đã đề cập. Vì vậy, cô ấy nói – đi về phía trước, tôi sẽ đứng ngoài cổng đợi.