[tw-videojs]Tôi rất vui khi nghe câu trả lời của anh ấy. Cô ấy đưa cho tôi một mảnh giấy và rời đi. Số điện thoại của Rubaiya được viết trên mảnh giấy đó. Anh ấy cũng viết thời gian của cuộc gọi trên đó. Có thể cô ấy không rảnh cả ngày nên cô ấy ghi thời gian cụ thể để tôi có thể gọi cho cô ấy vào lúc đó và chúng ta có thể nói chuyện. Tôi đã gọi vào cùng ngày mà Rubaiya đã đề cập. Rubaiya và tôi đã có một cuộc trò chuyện bình thường. Sau một tuần trò chuyện bình thường, chúng tôi bắt đầu nói về tình dục. Bây giờ cô ấy cũng thường đến công trường của chúng tôi. Nơi tôi đã từng hôn cô ấy và ấn vào ngực cô ấy.