[tw-videojs]Dương vật của tôi là khoảng 2. dày 5 inch. Chuyện tình dục thời đại học xảy ra khi tôi đang thưởng thức nó lần đầu tiên. Sau đó tôi thi vào lớp 12 và về quê vài ngày. Khi tôi trở lại, tôi thấy một gia đình mới sống ở ngôi nhà đối diện. Tôi hỏi mẹ tôi, mẹ nói rằng mẹ đã mua nhà và đến đây từ một ngày trước. Đang ngồi buổi tối thì có bà thím nhà đối diện sang nói chuyện với mẹ tôi. Mẹ và dì đang nói về ngôi nhà và những thứ của họ. Vì vậy, dì nói – hàng đã đến, nhưng bây giờ có một số thứ lớn cần được bảo quản tốt. Về vấn đề này, người mẹ nói với cô ấy – không sao đâu, em gái, đừng lo lắng.