Tìm cảm giác mới trong Sex gái thèm banh háng cho đụ cực nóng luôn đó Tôi không giỏi toán và chưa bao giờ làm bài tập toán nào trong học kỳ này. Bạn có thể tưởng tượng bạn sẽ làm bài thi tệ đến mức nào. Nhưng một buổi tối, giáo viên gọi tôi vào văn phòng của anh ấy. Sau một thời gian, anh ấy làm bài kiểm tra và yêu cầu tôi chép lại câu trả lời. Sau đó tôi đã có kỳ thi A. Nhìn đáp án bài thi viết ngoằn ngoèo và nhớ đến cái đêm thầy chậm rãi thọc vào âm đạo tôi từ phía sau rồi bảo tôi nằm xuống bàn làm bài, tôi không khỏi nghĩ lỡ như tất cả các thầy cô đều đồng đều thì sao.