[tw-videojs]Nhìn thấy anh ta, con cặc của tôi bắt đầu chào đón trong quần anh ta. Tôi chuyển sự chú ý của mình khỏi anh ta và nghĩ Trường Nó cũng có thể ra khỏi tầm tay trên cái này. Tôi nghĩ chương trình của tôi ngày hôm nay sẽ bị hỏng. Tôi ngồi cạnh anh, thấy tội. Trường mang đồ uống lạnh cho mọi người, và chúng tôi ngồi trò chuyện trong khi uống đồ uống lạnh. Tôi đã ở đó gần nửa tiếng rồi. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ trở lại ngày hôm nay, và sẽ không có gì xảy ra ở đây ngày hôm nay. Tôi nói với Trường – Tôi đi đây. Trường nói- đợi một chút.. ăn xong đi. Tôi ra hiệu cho anh ta.