[tw-videojs]Màn trình diễn hiện ra trước mắt tôi, rất phổ biến trong chứng bạo dâm, rất mới đối với tôi, tôi mới chỉ xem nó trong một vài video, tuy nhiên nó mang lại cho tôi sự phấn khích tột độ. “Bây giờ là tay,” cô ấy ra lệnh cho tôi, và nắm lấy cổ tay cô ấy, tôi trói từng cánh tay của cô ấy vào mỗi bên của đầu giường, do đó vẫn bất động. Không cần cô ấy nói cho tôi biết tôi nên làm gì tiếp theo, tôi tìm kiếm môi và lưỡi của cô ấy, thứ đang quấn lấy lưỡi tôi trong một trò chơi khiêu dâm trộn lẫn với nước bọt của chúng tôi, thứ đang lên đến đỉnh điểm rất nhanh.