[tw-videojs]chúng tôi bị cuốn vào một con số 69 tuyệt vời, ngấu nghiến từng người trong giới tính của chúng tôi, mọi ngóc ngách, mọi thứ chúng tôi có thể, kết thúc hết lần này đến lần khác. Cuối cùng và như một bước hoàn thiện, chúng tôi đặt tai lại với nhau, Môi âm hộ của chúng tôi cuối cùng cũng gặp nhau, cuối cùng chúng tôi cũng tận hưởng nhau, chúng tôi ôm và hôn nhau, muốn ăn thịt nhau và cố gắng tạo thành một cơ thể, kết thúc như thế này hết lần này đến lần khác. Sau đó, cô ấy cũng rời đi, tôi đứng dậy và trần như nhộng, tôi đến gần chiếc gương mà chúng tôi có trong phòng tắm, nhận ra rằng,