[tw-videojs]Ở tuổi 19, tôi có khả năng lựa chọn giữa những khả năng vô tận mà cho đến ngày nay, đã khiến tôi tận hưởng cuộc sống và mọi thứ nó có thể mang lại cho tôi, hoặc tôi có thể tìm thấy chính mình. Tên tôi là Elena, tôi sống ở bang Coahuila, phía bắc Cộng hòa Mexico, gia đình tôi có năm người, tôi có hai anh trai, đứa lớn hơn tôi hai tuổi và cậu bé cũng hai tuổi. lớn hơn, tức là tôi đứng giữa, bố mẹ và tôi. Câu chuyện mà tôi sẽ kể cho bạn dưới đây là có thật. đúng như chính những chữ cái mà mắt bạn đang đọc vào thời điểm chính xác này. Tại sao tôi viết nó? Đồng thời tôi cố gắng viết nó như một cách giải tỏa.