[tw-videojs]Các cửa sổ trong phòng của tôi có kính để bạn có thể nhìn thấy mọi thứ bên trong từ bên ngoài vào ban đêm. Tôi thậm chí không nhận thấy rằng bất cứ ai bên ngoài có thể nhìn thấy chúng tôi. Cả hai chúng tôi đều làm tình khi bật đèn. Asif đã ngủ khỏa thân sau khi làm tình với tôi. Khoảng ba giờ đêm, tôi cảm thấy có người ở bên ngoài. Tôi ngay lập tức mặc quần áo và đi ra ngoài. Bên ngoài không có ai, đồng thời cửa phòng anh tôi cũng đóng lại. Tôi hiểu rằng anh trai tôi đã nhìn thấy tôi và Asif khỏa thân. Tôi sợ anh trai tôi nói với bố mẹ tôi, vì vậy tôi đã đi thẳng vào phòng anh ấy. Anh tôi mắng tôi, ném tôi xuống giường và nói – âm hộ của bạn bị ngứa, và bây giờ nó bắt đầu đâm vào?