[tw-videojs]tôi vẫn chưa nghĩ đến việc thay thế những “người tình nhân tạo” này bằng một con người bằng xương bằng thịt khác, tôi nên thử xem, tôi tự nhủ sẽ có cảm giác gì. sẽ đến với tôi và nếu những cảm giác đó vượt ra ngoài những tưởng tượng về sự tự thỏa mãn của tôi thì tay chân của ai đó sẽ khớp với cơ vòng của tôi và nó sẽ đưa tôi đến một chiều không gian khác sẽ khiến tôi cảm thấy ngọn lửa đam mê trở lại, tôi nên đến gặp anh ấy, tôi tự nhủ. Như bạn có thể thấy, đây là những lời thú nhận của tôi, tôi muốn biết kinh nghiệm của người khác và trao đổi ý kiến, vui lòng liên hệ với tôi nếu bạn đến Buenos Aires, Argentina.