[tw-videojs]Vijay bắt đầu liếm âm hộ của mẹ cô. Vijay nói- anh bạn, sướng hơn khi được liếm âm hộ của em gái tôi. Dì nói – Vâng, mẹ Chod, mẹ sẽ chỉ thích liếm âm hộ của em gái mình thôi. Không phải con mèo của mẹ tôi. Vijay nói – Vậy mẹ ơi, con cũng coi mẹ là em gái của mẹ. Anh ấy bắt đầu gọi cho dì Krishna Didi. Vijay nói – Ôi Krishnadedi, tôi thích liếm âm hộ của mình. Krishna cũng bắt đầu liếm âm hộ của con trai mình. Krishna sau đó trói Rakhi với Vijay và coi anh ta thành anh trai. Sau đó, cô ấy bắt đầu lộn xộn với con cặc của tôi một lần nữa.