[tw-videojs]“Tôi nói một cách tinh nghịch. Sau khi nghe những gì tôi nói, cô ấy vẫn cúi đầu xuống và không nói gì. “Không sao đâu. Trước khi rời khỏi đây, chúng ta sẽ lấy một hộp kẹo. Bởi vì bạn nên phát kẹo nhượng quyền trong văn phòng của mình! ” “Vâng, thưa ngài, tất nhiên. Tôi đã không nghĩ về điều quan trọng này cho đến bây giờ. Thưa ngài, ngài chăm sóc tôi biết bao nhiêu. Cô nói với giọng hào hứng. Trước khi rời khách sạn, chúng tôi đã mua một kg kẹo đóng gói từ một cửa hàng đồ ngọt xinh xắn và bắt taxi đến văn phòng của họ. Nhiếp đang chơi trong lòng tôi và tôi đã nói chuyện với anh ấy và hôn lên má anh ấy.