[tw-videojs]Sau đó tôi xin nghỉ. Điều này xảy ra khi vợ tôi, Mona không mang thai trong 6 năm. Cô đã lo lắng về nó vào thời điểm đó. Tôi đã nói với anh ấy nhiều lần rằng tôi có thể có một số sai sót. Cả hai chúng tôi đã đi đến bác sĩ về nó. Nhưng bác sĩ không chỉ ra khuyết điểm của tôi cũng như của anh ấy. Cả hai chúng tôi đã từng hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng chúng tôi vẫn chưa có được hạnh phúc của những đứa trẻ. Vợ tôi Mona rất căng thẳng vì điều này. Sau đó, ở nhà vợ tôi, có người nói với mẹ chồng tôi rằng một người phụ nữ đã đánh thuốc mê thứ này và giới thiệu Mona với bà.