[tw-videojs]Có một sự thay đổi lớn ở mẹ tôi. Trong khi đó, tôi nói về nhà. Mẹ tôi muốn mua một căn nhà. Một số tiền sẽ được bán với chúng tôi, một số sẽ được bán bằng cách bán đất làng. Theo yêu cầu của mẹ, tôi nói chuyện với một người chú trong làng. Họ ngay lập tức giao dịch đất đai trong làng của chúng tôi. Trong khi đó, bà mẹ cũng tỏ ra cởi mở. Bây giờ cô ấy ăn mặc gợi cảm. Một ngày nọ, tôi nói với Pooja, ‘Vào buổi tối, mẹ tôi phải quay một bộ phim. Pooja nói – điều này có ích lợi gì để hỏi. Buổi tối tôi chuẩn bị cho mẹ. tôi đã trở lại văn phòng.