[tw-videojs]Sau một thời gian, chúng tôi bắt đầu lại và tiếp tục như vậy cho đến tối chủ nhật trước khi bố mẹ tôi đến. Khi cô ấy nói với tôi, từ giờ anh sẽ là người đàn ông của tôi chứ không phải của ai khác, tôi rất ngạc nhiên nhưng cũng vui vẻ nói đồng ý. Kể từ hôm nay, chúng tôi làm chuyện đó bất cứ khi nào có thể và đôi khi vào ban đêm ngay cả khi bố mẹ tôi ở nhà, tất nhiên chúng tôi làm chuyện đó một cách bí mật như những người anh em tốt. Cháu Carlos của tôi, Tượng đài nam nhi vừa khiến tôi trở thành người yêu của anh ấy chính là con trai của em gái Juan của chồng tôi.