[tw-videojs]Sau đó tôi nói với chị dâu – Chị dâu, chị định làm gì bây giờ? Anh ấy nói – Điều ước lớn nhất của tôi là … bạn hoàn thành. Tôi đã nói những gì? Anh ấy nói – bạn phải đưa toàn bộ lưỡi của bạn vào butthole của tôi cùng một lúc. Anh ấy nói – hãy nghe đây. … Nếu Pulley không vào trong… tôi sẽ giết anh ta rất nhiều. Tôi nói-chị dâu, đừng lo lắng, tôi có rất nhiều kinh nghiệm. Cô ấy trở thành một con chó cái, dang rộng mông với hai tay của mình và nói – bắt đầu đi, con chó. Tôi bắt đầu thọc lưỡi vào mông anh ấy. Sau đó, tôi bắt đầu liếm cái lỗ và bắt đầu liếm mông.