#1 #2

Con cặc dài chỉ dành cho em gái dâm này thôi Cô gái chạy đi gọi một cuộc điện thoại, quay lại và nói với chúng tôi Tôi đã hẹn, hẹn gặp các bạn ở Mong Kok lúc bảy giờ. Khi đến Mong Kok, tôi thấy một cô gái rất mảnh khảnh trong bộ quần áo thời trang đang đứng ở cửa, cô ấy không cao, khoảng 1 tuổi. Sự xuất hiện của Mi 6. A Ling vừa nhìn thấy cô liền ôm cô nói chuyện thân mật, Lục Minh giục cô đi vào. Sau đó, tôi quay lại, chỉ vào cô gái và nói với tôi Đây là Zhou Meihua, bạn có thể gọi cô ấy là Ahua. nhìn tôi và nói, Đây là. đây là.