[tw-videojs]điều cuối cùng có thể làm suy yếu sự phát triển của web và vai trò của nó như một xã hội thông tin. Trong số hơn 100 triệu trang thông tin trên World Wide Web, chỉ có vài trăm trang chứa nội dung bất hợp pháp. Chương trình này được giới hạn ở Vương quốc Anh và các luật liên quan đến nội dung khiêu dâm.Mỗi quốc gia nên có quy tắc riêng của mình,” Taylor nói.Nhưng chúng tôi có một hệ thống có thể hấp dẫn các quốc gia khác và chúng tôi sẽ thảo luận về nó trên các diễn đàn quốc tế, cố gắng mở rộng nó ra toàn bộ World Wide Web.” Venus dừng lại và cô ấy cho tôi 12 giờ để làm bất cứ điều gì tôi muốn.