[tw-videojs]Đó là một trải nghiệm rất thú vị mà sau này đã trở thành thường xuyên. Tôi cũng trở thành một con nghiện tình dục. Nghiên cứu của tôi bị hủy hoại. Năm đó tôi dạy kèm môn toán và tiếng Anh và tôi liên tục trượt. Anh ấy bị la mắng và đánh đập tại nhà. Tuy nhiên, chu kỳ này kéo dài khá lâu và dừng lại khi Didi mang thai. Sau một thời gian, chú tôi nhận được một công việc trong chính phủ và cả hai chúng tôi rời khỏi khu vực này. Lúc đó, tôi đang lái ô tô với đầu ngực trần. Đọc phần đầu của truyện để nắm được toàn bộ nội dung truyện.