[tw-videojs]Từ từ, dần dần tôi bắt đầu tìm hiểu về cuộc sống của anh ấy. Tôi sẽ chia sẻ một vài điều với Sona, người mà cô ấy nghĩ đã chia sẻ mọi thứ. Sona cũng bắt đầu một lớp học ngân hàng với Sunny. Sunny đang học tốt ở trường đại học, vì vậy Sona và Sunny đến gặp nhau trong một căn phòng ở trường đại học, tôi và Alpana đã quan sát họ từ bên ngoài và đảm bảo rằng không ai được phép vào bên trong. Nhưng không ai có thể nhìn thấy, vì vậy anh ta đang nói chuyện để theo dõi Alpana. Sau này tôi và Arpana vui đùa với Sona, các bạn có trò vui gì không?