[tw-videojs]khủng của cô ấy trong khi cô ấy tận hưởng và yêu cầu nhiều hơn nữa. Lúc đó con cặc tôi như nổ tung và ngay lúc đó mẹ tôi đã tắt video. – Bây giờ thì mày biết mẹ mày là một con điếm và từ những gì tao thấy thì mày cũng thích bà ta như tao- – Tao cần tiền- nó nói- nhưng trên hết tao cần tình dục- Tôi đã rất ngạc nhiên nhưng vẫn còn nhiều điều nữa: – Chẳng bao lâu nữa tôi sẽ giải nghệ và lúc đó cô sẽ chịu trách nhiệm thỏa mãn tôi, tôi sẽ là con điếm của cô, cô nói sao? – Được rồi- Tôi nói với anh ấy- tại sao chúng ta không bắt đầu ngay bây giờ?- – Đi, đi với con trai tôi.