Tag: TM0148

Gặp lại người bạn trai cũ đang địt nhau với kẻ khác

Tôi nói với chị dâu - Bây giờ em muốn cái gì nữa! Chị dâu tôi hỏi - chuyện gì đã xảy ra ... đừng nói chuyện! Tôi nói - chị dâu, tôi muốn nó. Chị dâu nói - chuyện gì vậy? Tôi nói - Anh muốn địt em. Nghe vậy, chị dâu tô...