Tag: TIKB-042

Lừa em nữ sinh cấp 3 chơi liều thuốc kích dục

Rahul- Anh không muốn cản đường em... Anh yêu em. Tôi-tôi cũng yêu bạn Janu, tôi cũng nhớ bạn. Rahul- Chà... bạn cũng nhớ tôi... bây giờ hãy nói cho tôi biết bạn đang làm gì... và bạn có thích nó không? Bây giờ còn ai...