Tag: Thực Tập

Thực tập sinh đi gặp gỡ khách hàng và cái kết

Và nếu không thì hãy quên nó đi. Tiếp theo là mong muốn của bạn. Hãy xem xét những gì tôi đã nói - được rồi, hãy đến vào buổi tối. Sau đó tôi về nhà trong nửa ngày. Sau khi về đến nhà, tôi gọi Ankita vào phòng và nói:...