Tag: Ten Hasumi

Số phận đáng thương của hai mẹ con nhà lành

Đợi khách hàng bước vào, tôi lặng lẽ lẻn ra phía sau, ném một vòng ảnh hưởng xung quanh mình, tiến đến phòng thay đồ; với mọi người, tôi đang ở góc nào , vì vậy họ sẽ không chú ý đến tôi. sự hiện diện. Không lâu sau, ...