Tag: STARS-702

Chuyến công tác cùng với em thư ký trắng trẻo cực ngon

Trong một tuần mẹ sẽ có một kỳ nghỉ. Bố ngạc nhiên khi thấy tôi. Chỉ là vào thứ bảy, khi tôi đi chơi với bạn bè vào tối thứ sáu, tôi ngủ đến tận trưa. Mười một giờ sáng đối với tôi là sáng sớm, hahahaha. Tại sân bay, ...