Tag: SSIS-067

Tuyệt vọng khi bị chính bạn thân phản bội

Lần đầu tiên, tôi cảm thấy đau đớn khi biến một cô gái thành phụ nữ. Mặc dù trường học đã nghe nói về tình dục ở trường đại học. Nhưng khi tôi nhìn vào nó, tôi nhận ra rằng bất kể tôi nghe thấy gì cho đến bây giờ, khô...