Tag: SDMU-881

Chồng đi làm xa, vợ ở nhà gạ tình cậu sinh viên trẻ

Anh ấy đi thẳng đến tủ và chắc chắn một cách đáng kinh ngạc lấy hai chiếc ly, mở rượu ra và phục vụ chúng, tôi đang ở giữa phòng, anh ấy tiến lại gần tôi và đưa cho tôi chiếc ly, tôi cầm nó trên tay và nhấp một ngụm. ...