Tag: Ran Izumi

Bất ngờ trước cô cháu gái có cu

Tên tôi là Luis, mặc dù đó là điều ít quan trọng nhất trong câu chuyện này. Tôi vừa tròn mười sáu tuổi và câu chuyện mà tôi sắp kể cho các bạn xảy ra với tôi vào nửa cuối tháng Chín. Tôi là một cậu bé tóc đen, tóc thẳ...