Tag: PPPD-931

Đồng nghiệp của tôi là một con đĩ

Nghe câu chuyện của anh ấy khiến tôi bàng hoàng. Tôi nói - bạn cũng lấy nó? Cô ấy nói - Không, đó không phải là một thói quen, nhưng tôi muốn uống nó cho cảm lạnh hôm nay. Cô ấy nói - mẹ và bố tôi đã đến nhà dì tôi. C...