Tag: Phục Vụ

Phục vụ khách VIP nó phải khác biệt

Tôi bắt đầu ngửi mông dì từ phía sau và dùng lưỡi liếm lỗ đít dì. Tôi đã làm tất cả điều này trong 10 phút. Sau đó, tôi nói với dì của tôi - bạn dùng cả hai tay banh lỗ đít của mình ra. Tôi sẽ đút lưỡi vào mông bạn. D...