Tag: OVG-044

Nửa đêm mò vào phòng địt vợ thằng bạn thân

Lúc tám giờ, tôi yêu cầu Ngọc ra ngoài. Ngọc và tôi cùng đến một nhà hàng đẹp và trở về từ nhà hàng sau bữa ăn. Sau đó chúng tôi quay trở lại căn hộ với sữa và một số thứ cần thiết. Sau đó, chúng tôi đứng ngoài ban cô...