Tag: Nanami Hisayo

Sau bữa tiệc, mẹ tôi về nhà với tình trạng say sỉn

Nghe vậy, tôi có cảm giác như anh ấy muốn giải quyết vấn đề đã qua một cách thật toàn diện và đối xử với tôi như một cậu bé, điều đó làm tổn thương lòng kiêu hãnh của tôi, nên tôi trả lời: - Nghe này, Doña Mary, tôi đ...