Tag: MIAA-437

Đang nằm viện bỗng dưng được bạn thân đến thăm

Người giúp việc của anh ấy mở cửa và tôi vào trong. Chào cô tôi, cô ấy đang xem TV. Tôi đã nói chuyện với Dì và hỏi bà về Nisha. Cô ấy nói rằng cô ấy đang ở trong phòng của mình ... đang học. Nisha đứng đầu trường đại...