Tag: EBOD-807

Cuối tuần bố mẹ vắng nhà nên chúng tôi thác loạn

Nói xong, tôi lấy nước hoa ra khỏi túi và đi đến phòng dì tôi, nơi bà đang nằm trên giường. Tôi, Dì, ngủ thẳng đi. Tôi sẽ xoa bóp đầu cho bạn. Cô ơi, sao cô lại tức giận? Cô ơi, nếu cô tin vào con trai mình, đừng dừng...