Tag: Dương Vật Giả

Em ấy chỉ cần một cái dương vật giả là đủ

Lưng anh quay về phía tôi. Mẹ anh cũng đang làm gì đó ở phía bên kia. Khi tôi nghe thấy tiếng ồn ào, Rosie quay sang tôi và nói: "Chú đang tìm kiếm đây đó, vì vậy hãy nhanh lên." Lúc đó mẹ anh ấy, trong khi đưa cho Ro...