Tag: Covid

Câu chuyện cảm động mùa dịch bệnh Covid

Sau đó, cô ấy quay sang hướng khác, xoay mông về phía tôi và lấy tay che đầu vú. Mông cô ấy cũng ướt và trông dễ thương. Bây giờ tôi cảm thấy muốn ấn mạnh và đặt con cặc của mình vào đó. Khi tôi từ từ đến gần cô ấy, c...