Tag: Bán Thân

Vợ bán thân để trả nợ giúp chồng

Thưa các bạn, tôi không thể nói đủ về khoảng thời gian đó tôi đã tận hưởng như thế nào. Tôi cũng nhào tới, ôm lấy cổ Mami, bẻ cong con cặc của mình và đút vào miệng Mami. Cô cũng đang chờ đợi giây phút này. Ngay khi n...