Tag: Ăn Chuối

Công chúa của anh hôm nay ăn chuối nhé

Cô ấy đi trước và tôi cũng đi theo cô ấy vào phòng. Sau khi đóng cửa lại, chúng tôi nhanh chóng chui vào chiếc giường dưới tấm chăn bông. Tôi cảm thấy rất lạnh. Cái chăn trông cũng lạnh. Khi nằm trên giường, tôi bắt đ...