Tag: ADN-316

Anh rể chiều lòng em vợ đang cô đơn lâu ngày

Đến tối, tôi gọi điện cho chồng rủ anh đi cùng nhưng anh không chịu. Khi tôi nói về việc rời đi, anh ấy nói rằng tôi sẽ đặt vé tàu cho bạn. bạn đi một mình Tôi đã biết điều này sẽ xảy ra, vì vậy tôi nói - được rồi, tô...