Tag: ABP-058

Thánh nữ một thời mời anh em cùng thẩm

Người cô cúi đầu và nói: Vâng, tôi cũng đi lạc đường. Nâng mặt anh lên, tôi nói - Tôi không muốn làm tất cả những điều này. nhưng tôi muốn cho bạn thêm 5000 đồng rupi. Đừng coi đó là một đặc ân. Cho tôi một điều ước n...