[tw-videojs]Sau khi đứng dậy khỏi đầu gối của tôi, cô ấy chuyển sang kiểu doggy và nói, “Bây giờ chúng ta sẽ làm chudai theo kiểu doggy. Tôi đặt Lund của cô ấy vào máng và đập nó. Cô ấy ngã hai lần và chúng tôi ngủ thiếp đi. Điều đó là rất cũ. Vào những ngày đó, không có TV hoặc Internet như ngày nay. Có, một số thành phố lớn đã có rạp chiếu phim chỉ chiếu phim câm đen trắng. Đây là từ khoảng năm 1942. Vào thời điểm đó, phong trào Bỏ Ấn Độ đã bắt đầu. Holly của quần áo và hàng hóa của Anh đã được nướng. Người con của đất nước muốn tham gia vào công cuộc giành độc lập của đất nước.